5 اسفند 1397 0

طنین انفجار یک ستاره

بیگ بنگ: آیا می توانید ابرنواختر 1987 A را پیدا کنید؟ کار سختی نیست – این ابرنواختر در مرکز این تصویر در حال انبساط است. اگرچه این انفجار ستاره‌ای برای اولین‌بار در سال 1987 مشاهده شد، نور ناشی از آن همچنان غبار میان‌ستاره‌ای را پخش می کند و حتی اثرات تغییرش چندین سال بعد به…