برچسب گذاری توسط: طوفان سرخ مشتری

هابل سرنخی از راز لکۀ طوفانی مشتری را آشکار ساخت!

بیگ بنگ: ستاره‌شناسان با استفاده از تصاویر با کیفیت تلسکوپ هابل موفق به کشف سرنخی رمزآمیز از لکه ی سرخ بزرگ سیاره مشتری شده‌اند. این لکه ی طوفانی و سرکش که قطرش سه برابر...

حل معمای طوفان بزرگ مشتری توسط دانشمند ایرانی

بیگ بنگ: لکه بزرگ قرمز رنگ مشتری که شامل یک طوفان عظیم مواج میباشد یکی از اسرار این سیاره بوده و صدها سال بطول انجامیده، دانشمندان معتقدند این لکه نباید وجود داشته باشد. این...