18 فروردین 1392 0

آیا 80 درصد گم‌شده جهان کشف شد؟

جهان جای پیچیده‌ای‌است،‌ لحظه به لحظه پهناورتر، عجیب‌تر و شگفت‌انگیز‌تر می شود، و تمامی این رویداد‌ها تنها در بخشی از آن رخ می‌دهند که انسان قادر به دیدن آنها‌ است، زیرا انسان تاکنون 80 درصد از ماده در جهان را هرگز ندیده‌است. بر اساس گزارش تایم،‌ کهکشان راه‌شیری با چنان سرعتی درحال بسط یافتن است…