12 شهریور 1397 9

هوش بالا در عشق چندان جاذبه‌ای ندارد

بیگ بنگ: خبر بد این است که نابغه بودن بهترین راه برای یافتن یک عشق واقعی نیست. در تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه غرب استرالیا، دانشمندان بیان نمودند زنانی که به دنبال یک شریک زندگی واقعی هستند کمتر جذب مردان شدیدا باهوش و با استعداد می‌شوند.

19 خرداد 1395 23

عشق چیست؟ علم وارد می شود!

بیگ بنگ: همگی در مقطعی از زندگی،آن را تجربه کرده‌ایم. شاعران درباره‌ی آن شعر گفته‌اند، خوانندگان درباره ی آن خوانده اند ویک تجارت کامل برای پیدا کردن آن به وجود آمده است. ولی عشق چیست؟ در کجا مستقر است؟ چه چیزی باعث آن می‌شود؟ و واقعا وقتی عاشق می‌شویم، چه اتفاقی در ذهن و بدن…