11 مهر 1394 0

معرفي كتاب: نجوم و مثلثات كروي

بیگ بنگ: شايد با يك نگاه ساده به فهرست مطالب، فهميد كه كتاب در چه زمينه هايي بحث مي كند و نيازي به معرفي بيشتر آن نباشد. این کتاب از دو بخش مثلثات و نجوم کروی تشکیل شده است.

21 اردیبهشت 1394 1

معرفي كتاب: ژئودزي و نجوم ژئودزي

بیگ بنگ: در اين كتاب، مفاهيم اوليه‌ي ژئودزي و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن و ژئودزي ماهواره‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرد. هدف از تدوين اين كتاب، ارائه‌ي كتابي است كه به گونه‌اي ساده به اين مبحث بپردازد.