6 تیر 1396 3

خنک نگهداشتن: علم تعریق

بیگ بنگ: عرق کردن یا تعریق گرچه می‌تواند شرم‌آور باشد اما از عملکردهای مهم بدن است. تعریق، و عدم تعریق نیز می‌تواند نشانه‌ی مفیدی باشد حاکی از اینکه در بدن مشکلی وجود دارد. با بیگ بنگ همراه باشید تا این موضوع را بررسی کنیم.