23 فروردین 1392 1

معرفي كتاب – ستاره‌شناس آماتور نوين

اين كتاب راهنماي جامعي است براي هر ستاره‌شناس آماتوري كه علاقه‌مند است مطالعاتي بيش از نگاه كردن به ستاره‌ انجام دهد. اگر يك تلسكوپ شخصي داريد و مي‌خواهيد بدانيد كه چگونه به بهترين شكل از آن استفاده كنيد، يا اگر به فكر خريد يك تلسكوپ هستيد و نمي‌دانيد از كجا شروع كنيد، اين كتاب را…