۲۰ مرداد ۱۳۹۳ 55

سوء استفاده از مفاهیم فیزیک کوانتومی

بیگ بنگ: بسیاری از تعاریف و واژگان حیطه علوم در معرض کژفهمی و سوء برداشت قرار دارند و حتی مفاهیم پایه ای ریاضیات ، نجوم ، زیست شناسی و … ممکن است جابجا فهمیده شوند. مثلاً ممکن است فردی تصور کند مفهوم تکامل داروینی را خوب فهمیده اما اگر در محتوای ذهن او دقیق شویم…

۱ اسفند ۱۳۹۱ 2

تاریخچه کوانتوم ( قسمت دوم )

در سال ۱۸۹۶ تامسن هنوز سرگرم کار با اشعه کاتدی بود که فیزیکدانی فرانسوی به نام آنری بکرل کشف کرد که عنصر سنگین اورانیوم همواره از خود اشعه ای ساطع می کند که مانند اشعه ایکس رنتگن به گازها قابلیت هدایت الکتریکی می دهد. سپس این سوال طرح شد که آیا فقط اورانیوم است که…

۲۹ بهمن ۱۳۹۱ 0

تاریخچه کوانتوم ( قسمت اول )

مقدمه : فیزیک یکی از علوم بنیادی است و بسیاری از مفاهیم آن علوم دیگر را نیز در بر می گیرد. هر فردی که بخواهد پیشه ای برای خود انتخاب کند و در پیشه ی مورد نظر توفیق کامل داشته باشد باید با مفاهیم اولیه فیزیک بخصوص با فیزیک عملی و کاربردی آشنائی داشته باشد….