19 شهریور 1393 2

معرفی کتاب: به ژنوم خوش آمديد

بیگ بنگ: ژنوم ، نقشه‌ي سحرآساي DNA ماست كه همچون يك فنر در هسته هر سلول بدن‌تان حلقه زده است. اگر DNA فقط يك سلول، كه به پهناي فقط يك مولكول است، از هم باز شود، طول آن به يك متر و هشتاد سانت مي‌رسد. اطلاعات ذخيره‌شده در ساختمان مارپيچ دوگانه آن به اندازه سه…

18 خرداد 1393 1

معرفی کتاب: كروكوديل نفسش را حبس مي‌كند

بیگ بنگ: ممكن است ژن براي حيات ضروري نباشد. این پيام كتاب است، گرچه عجيب به‌نظر مي‌رسد اما اين حرف كاملاٌ درست است. گرچه موجودات آشناي ما پيچيده‌گي خود را مديون ژن هستند ولي معلوم نيست كه اولين موجودات زنده براي ايجاد و ذخيره‌ي اطلاعات ضروري خود از ژن استفاده كرده باشند.