21 خرداد 1393 0

سیاراتی که 8 میلیارد سال زودتر از زمین شکل گرفتند!

بیگ بنگ: در سال 2013 دو سیاره بزرگ به اندازه مشتری که به دور یک ستاره ای بنام  11952 HIP و در فاصله 375 سال نوری می چرخیدند کشف شدند، مشخص نیست که این ستاره در آینده به یک غول سرخ تبدیل خواهد شد یا خیر، اما به گفتۀ دانشمندان ماکس پلانک، سیارات این منظومۀ…