19 مرداد 1393 4

وقتی “مغز” دچار اشتباه می‌شود!

بیگ بنگ: یک پروفسور ۵۲ ساله ژاپنی به تازگی تصاویر متحرکی ابداع کرده است که باعث خطای دید می شود. توهم نوری یا خطای دید به احساس دیدن تصاویری گفته می ‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند.