۳۰ مهر ۱۳۹۳ 0

کاوشگر روزتا در تعقیب یک کوه یخی

بیگ بنگ: سریع‌ترین تعقیب و گریز تاریخ علم به روزهای اوج خود نزدیک می‌شود. کاوشگر روزتا که ده سال پیش و با هدف کشف سرنخ‌هایی درباره مواد اولیه تشکیل دهنده دنباله دارها و به تبع آن منظومه شمسی به فضا پرتاب شد حالا تنها ۲۰ کیلومتر با دنباله‌دار ۶۷P فاصله دارد حال آنکه فاصله ما…