26 مرداد 1400 1

باران شهابی

بیگ بنگ: هفته گذشته بارش برساوشی بر روی کره زمین سرازیر شد. این عکس برجسته ترکیبی در حین اوج بارش شهابی برساوشی ثبت شده است.

27 آذر 1399 0

شهاب‌های کوچک جوزایی

بیگ بنگ: در این عکس که طی یک ساعت پس از نیمه شب محلی در تاریخ 13 دسامبر گرفته شده، شهاب‌هایی را می‌بینیم که از 35 نوردهی جداگانه برای ایجاد این کارت پستال زیبا استفاده شده است.

4 آبان 1399 0

چشم‌انداز ِ زیبای آسمان شب

بیگ بنگ: چند شی مشهور آسمان را می‌توانید در این تصویر پیدا کنید؟ این عکس آسمان شب زیبا بیش از ۶۰ نوردهی را در بیش از ۲۲۰ درجه ترکیب کرده تا یک نمایشگاه واقعی از عجایب آسمان را نشان دهد.

28 مرداد 1399 1

رد شهابی بر رخ ستارگان راه شیری

بیگ بنگ: چرا رد این شهاب‌ها خمیده به نظر می‌رسند؟ اثر قوس فقط به این دلیل به وجود آمده که این تصویر کل آسمان را در یک مستطیل فشرده، نشان داده است. شهاب‌ها متعلق به بارش شهابی برساوشی هستند که هفتۀ گذشته به اوج خود رسید.

24 آذر 1396 1

بارش شهابی جوزایی

بیگ بنگ: بارش شهابی جوزایی سالیانه زمین نا امید کننده نبود زیرا سیارۀ زیبایمان گرد و غبار ناشی از دنباله دار فعال 3200 Phaethon را شخم زد. در این عکس از آسمان شب نیمکرۀ شمالی، جریان دنباله‌دارها به دور از تابشِ بارش در برج جوزا نشان داده شده است.

22 آذر 1396 1

بارش شهابی بر فراز مغولستان

بیگ بنگ: آیا تاکنون در بارش شهابی گیر کرده اید؟ اگر اینچنین بوده، در هر دقیقه آسمان باید با جرقه‌ای از نور روشن شده باشد. این سرنوشتی بود که برای عکاس نجومی در حین بارش شهابی برساوشی سال گذشته رقم خورد.

8 آبان 1396 0

بارش شهابی جباری

بیگ بنگ: شهاب سنگ ها از صورت فلکی جبار به بیرون رانده شده اند. این انتظار می رفت زیرا اکتبر زمان بارش شهابی جباری است. در این تصویر بیش از یک دوجین شهاب ثبت شده که هفتۀ گذشته بر فراز آتشفشان “وولان هادا” در مغولستان داخلی- چین، گرفته شده است.

10 مرداد 1396 2

بارش شهابی برساوشی بر فراز ترکیه

بیگ بنگ: بارش شهابی برساوشی که معمولأ بهترین بارش شهاب سنگ سال است در آخر هفتۀ آینده به اوج خود می رسد. کسی که یک آسمان صاف را از مکانی تاریک نظاره می کند ممکن است هر دقیقه یک آذرگوی درخشان ببیند.