21 اردیبهشت 1400 1

درخشش دو خوشۀ ستاره‌ای

بیگ بنگ: خوشه‌های ستاره‌ای می‌توانند نزدیک یا دور، جوان یا پیر، و پراکنده یا فشرده باشند. این عکس برجسته دو خوشه‌ی ستاره‌ای باز کاملاً متضاد را در یک میدان یکسان نشان می‌دهد.

22 بهمن 1399 2

ستارگان آوارۀ آبی در خوشه کروی M53

بیگ بنگ: اگر خورشید ما بخشی از این خوشۀ ستاره‌ای بود، آسمان شب شبیه یک جعبه جواهر ستاره‌ای می‌درخشید. این خوشه که M53 نام دارد، در کاتالوگ تحت عنوان NGC 5025 نامگذاری شده و یکی از حدود ۲۵۰ خوشۀ کروی است که در کهکشان ما وجود دارد.

15 فروردین 1398 0

خوشه ستاره‌ای مسیه 2

بیگ بنگ: پس از سحابی خرچنگ(M1)، خوشه ستاره‌ای غول‌پیکر مسیه دو(M2) دومین مورد در فهرست معروف شارل مسیه از اجرامی است که دنباله‌دار نیستند.