۲۷ آذر ۱۳۹۹ 0

شهاب‌های کوچک جوزایی

بیگ بنگ: در این عکس که طی یک ساعت پس از نیمه شب محلی در تاریخ ۱۳ دسامبر گرفته شده، شهاب‌هایی را می‌بینیم که از ۳۵ نوردهی جداگانه برای ایجاد این کارت پستال زیبا استفاده شده است.

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 1

نمایی از ستارگان راه شیری و رد بارش شهابی

بیگ بنگ: بارش شهابی برساوشی در هفته آینده به اوج خود می رسند. دانه های گرو غبار یخی در سراسر آسمان به شکل رگه رگه پراکنده می شود زیرا این دانه ها با ورود به جو زمین بخار می شوند. این دانه ها از دنباله دار سوییت-تاتل نشات گرفته اند.