۱۸ بهمن ۱۳۹۲ 1

شما اینجایید! عکس جدید زمین از مریخ

بیگ بنگ: کاوشگر کنجکاوی ۱۸ ماه منتظر ماند تا توانست اولین عکس دیدنی از زادگاهش زمین را به ثبت برساند. یک عکس ماندگار، با تمام ۷ میلیارد ساکن زمین، بله، من، شما و همه ساکنان زمین در این عکس هستیم. فقط لبخند به کنجکاوی فراموش شد.