29 اسفند 1398 0

پرتوهای ضدشفقی بر فراز فلوریدا

بیگ بنگ: چه اتفاقی در پشت این ابرها در حال وقوع است؟ اگرچه این صحنه تاحدی فراطبیعی به نظر می‌رسد، اما هیچ چیز غیرعادی‌ وجود ندارد، فقط خورشید در سمت دیگر آسمان در حال ِ غروب است.