24 اردیبهشت 1399 0

ستارۀ درخشان “ابط الجوزا”

بیگ بنگ: پشت “ابط الجوزا” چیست؟ یکی از ستارگان درخشان‌ و عجیب در آسمان، ابط الجوزا ( Betelgeuse) نام دارد که بسیار غول‌پیکر و سرخ رنگ است و در صورت فلکی شکارچی جای دارد.