13 مهر 1397 2

آخرین روزهای ناهید بعنوان ستارۀ غروب‌دم

بیگ بنگ: این یک هلال ماه جوان نیست که در بالای تپه‌های افق غربی در هنگام غروب آفتاب عکاسی شده باشد، بلکه در واقع فاز هلال سیاره ناهید است که در زمان عکسبرداری حدود ۵۶ میلیون کیلومتر از زمین فاصله داشته. این عکس با استفاده از یک تلسکوپ و دوربین در روز 30 سپتامبر در…