14 مرداد 1399 0

پرواز بر فراز کهکشان‌های نخستین

بیگ بنگ: پرواز بر فراز جهان دوردست چگونه به نظر می‌رسد؟ برای درک این مسئله، تیمی از اخترشناسان مسافت نسبی تا بیش از ۵۰۰۰ کهکشان را در یکی از دورترین میدان‌های کهکشانی که تاکنون عکسبرداری شده تخمین زدند: میدان فرا ژرف هابل(HUDF).