25 فروردین 1397 0

سایه روشن مریخ

بیگ بنگ: در این کلوزآپ با وضوح بالا از سطح مریخ، سایه‌‎های عمیق تضادهای چشمگیری را بین نور و تاریکی ایجاد کرده‌اند. این عکس که در 24 ژانویه 2014 توسط دوربین HiRISE مدارگرد شناسایی مریخ ثبت شده حدودأ 1.5 کیلومتر وسعت دارد.