30 بهمن 1399 0

آسمان مریخی بر فراز کوه آلپ

بیگ بنگ: این چشم‌انداز از کوهستان برفی در ۶ فوریه در نزدیکی ملچی-فروت، مرکز سوئیس، روی کره زمین گرفته شده است. اگرچه نور قرمز روز و درخشش آبی در اطراف خورشیدِ غروب‌دم، رنگ آسمان مریخ را تداعی می‌کند.