۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ 0

نپتون از نگاه ویجر !

بیگ بنگ: فضاپیمای ویجر ۲ در راه خروج از منظومه شمسی در ۲۵ اوت ۱۹۸۹به نزدیکترین فاصله خود از سیارۀ نپتون رسید و به تنها فضاپیمایی بدل شد که از این غول گازی دوردست بازید نمود.