12 دی 1392 1

فراکتال سه بعدی در دنیای کوانتومی

بیگ بنگ: چه دنیای عجیبی است ؟ در این تصویر هیچ جایی واقعی نیست. بلکه فقط یک تجسم کاملا ریاضی است و با یک فراکتال سه بعدی ترکیب شده است. امتیاز تصوبر و حق نشر: Jos Leys (Mathematical Imagery), Ultra Fractal نمودار فراکتال کلاسیک معمولا به دو بعد ذاتی در صفحه ، اعداد مختلط محدود…