1 دی 1394 0

داروی انعقاد خون با زهر افعی

بیگ بنگ: محققان با استفاده از زهر نوعی افعی و ترکیب آن با هیدروژل دارای نانوالیاف، موفق به ساخت داروی انعقاد خون  بنام SB50 شدند که در مدت زمان کمتر از 6 ثانیه خونریزی را متوقف می‌کند. این دارو برای جراحی‌ها بسیار ایده آل است.