25 فروردین 1394 0

مشاهدۀ طرح فراکتالی در سلول‌های سرطانی

 بیگ بنگ: محققان دریافته‌اند که سطح سلول‌های سرطانی در مرحله‌ی اولیه‌ی ابتلا به سرطان، از طرح الگو‌ی فراکتالی پیروی می‌کند در حالیکه این طرح‌ها بر روی سطح سلول‌های سالم یا سلول‌های سرطانی مشاهده نشده است. با بررسیِ بی‌نظمی‌های موجود بر روی سطح سلول، راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری کسب می‌کنیم.