23 اردیبهشت 1392 2

آخرین نگاه به جهان ( ویدئو )

کریس هادفیلد فضانورد و فرمانده اکسپدیشن 35 باز هم در ایستگاه فضایی بین المللی خبر ساز شد و اینبار با نواختن گیتار و خواندن، موزیک ویدئوی فضایی و شگفت انگیزی درست کرد. هادفیلد در آغاز این ویدیو که او را در فضای معلق ایستگاه فضایی نشان می‌دهد، می‌گوید: با احترام به نبوغ دیوید بووی،‌ این…