24 خرداد 1396 7

شامپانزه­ ها از خود فرهنگ جمعی نشان می­ دهند

بیگ بنگ: توانایی رسیدن به دستاوردهای بزرگ با پایه ­ریزی بر روی کار دیگران را فرهنگ جمعی می ­گویند. تاکنون انسان، میمون دم ­کوتاه و کبوتر، تنها گونه­ هایی بودند که تصور می­ شد این توانایی را داشته باشند. اما باید شامپانزه ها را هم به این لیست اضافه کرد.