14 اسفند 1396 1

احتمالا “فرگشت حرکتی” در زیر دریاها رخ داده است!

بیگ بنگ: اولین حیواناتی که می‌توانستند حرکت کنند، ممکن است از تحرک در زیر آب فرگشت(تکامل) یافته باشند. در واقع فرگشت اندام‌های حرکتی و توانایی حرکت، به طور سنتی مقارن با انتقال زندگی از دریاها به سوی خشکی است. اما تحقیقات جدید، که در مجله cell منتشر شده، نشان می‌دهد اولین گونه‌های فرگشت یافته تصمیم…