18 اسفند 1393 0

انسان چگونه به پوکی استخوان‌ مبتلا شد؟

بیگ بنگ: مطالعات جدید نشان می‌دهد اسکلت نسبتا سبک انسان‌های مدرن و امروزی در اواخر تاریخچه تکاملی انسان‌ها به این شکل در آمده و ممکن است ساختار اسکلتی انسان‌های امروزی نتیجه تغییر سبک زندگی انسان از زندگی عشایری به شیوه زندگی شهرنشینی باشد که در مقایسه با زندگی عشایری با تغییر و تحولات و جابه…