16 اسفند 1395 4

فرگشت ِ گونۀ جدیدی از پشه در متروهای لندن

بیگ بنگ: وقتی پروژه ساخت متروی لندن در قرن 19 کلید خورد، اتفاقی غیرقابل پیش بینی شروع به رخ‌دادن کرد: فرگشت. متروسواران روزمره‌ی لندن، ممکن است از دست موش‌های زیرزمینی شاکی و نالان باشند. اما موجودی کوچک‌تر در مترو زندگی میکند که شبکه‌ی زیرزمینی برایشان بیشتر حکم خانه‌شان را دارد – چراکه اصلاً در محیط‌های…