30 مهر 1397 0

ملاقات با یک کاوشگر در ماموریت آپولو 12

بیگ بنگ: آپولو 12 دومین مأموریت برای بردن انسان به ماه بود. محل فرود در نزدیکی مکان کاوشگر نقشه‌بردار 3 انتخاب شد. این کاوشگر یک فضاپیمای رباتیک است که سه سال پیش از ماموریت آپولو 12 یعنی در سال 1966 بر روی ماه فرود آمد.