6 خرداد 1403 1

کهکشان ما در مرکز یک فضای خالی قرار دارد

بیگ بنگ: کهکشان ما احتمالا در مرکز یک فضای خالی کیهانی به وسعت دو میلیارد سال نوری قرار گرفته است. کیهان‌شناسان تاکید می‌کنند اصولا چنین فضای تهی نباید وجود داشته باشد و اگر چنین فضایی در عالم باشد، به این معنی است که احتمالا فهم ما از کیهان مشکل دارد.