7 شهریور 1394 9

نقش ریاضیات در فیزیک

بیگ بنگ: فیزیک را علم شناخت علوم طبیعی و ریاضیات را زبان علوم طبیعی می دانند. آیا از این بیان نتیجه می شود که فهمیدن و فهماندن فیزیک بدون ریاضیات امری محال و نشدنی است؟

16 اسفند 1393 2

تعبیرهای عرفانی از فیزیک تا چه حد معتبرند؟+ویدئو

بیگ بنگ: تعبیرهای شخصی از قوانین فیزیک در مورد اخلاق انسانی و رفتارهای انسانی تا چه حد می توانند معتبر باشند؟ “تیم مادلین”(Tim Maudlin) که در حیطه فلسفه فیزیک کار می کند، به صورت کوتاه نظرات خودش را درباره ی این موضوع بیان می کند. نظر شما در این مورد چیست، نظر علمی خود را…