18 اسفند 1396 2

ورزش منظم مانع از پیری قلب می‌شود

بیگ بنگ: طبق یک مطالعه جدید ، ورزش مناسب می‌تواند آسیب به قلب‌های کم‌تحرک و سالخورده را معکوس نماید و به پیشگیری از خطر نارسایی قلبی در آینده کمک می‌کند – اگر این ورزش به اندازه کافی  و به‌ موقع آغاز شود.