2 آذر 1392 1

اسرار درخشان ترین انفجار کیهانی

بیگ بنگ: در 27 آوریل 2013، نور انفجار یک ستاره در حال مرگ در یک کهکشان دور دست توجه ستاره شناسان سراسر جهان را به خود جلب کرد. یک انفجار ابرنواختری پرتوی گاما، بنام  GRB 130427A  و یکی از درخشانترین از نوع خودش بود که توسط ماهواره های ناسا به ثبت رسید. حال تیمی از…

19 اردیبهشت 1392 0

ثبت درخشانترین انفجار کیهانی

به تازگی یک انفجار عظیم در جهان پیرامون ما رخ داده است، و تلسکوپ­های بزرگ واقع در سراسر زمین و مستقر در فضا در حال بررسی آن هستند. این انفجار پرتوی گاما، بنام GRB 130427A، اولین بار توسط ماهواره سویفت واقع در مدار زمین در پرتوهای پرانرژی ایکس دیده شد و به سرعت به زمین…