15 فروردین 1392 9

معرفی کتاب: جهان كوانتومي نوين

كساني كه در پي آشنايي با كامياب‌ترين و پردامنه‌ترين نظريه‌اي هستند كه هوش مردمان آن را ساخته و پرداخته، كتاب جهان كوانتومي نوين بهترين راهنما مي‌باشد. در اين كتاب : 1 – پدیده ها و قوانین کوانتومی رو خیلی ساده توضیح داده ، به طوریکه کسانی که از فیزیک نوین حتی اگه چیزی هم ندونن…