۲۰ آبان ۱۳۹۲ 99

ورود به جهان های موازی؟

بیگ بنگ: آیا می توان به جهان های موازی راه پیدا کرد و یا با آنها ارتباط بر قرار کرد؟ این پرسش وسوسه انگیزی است که در مورد جهان های موازی پیش می آید. اگر فیزیکدان ها نمی توانند امکان پذیری چند نوع جهان موازی را منتفی بدانند، آیا می شود با آنها تماس برقرار…

۳ بهمن ۱۳۹۱ 2

معرفی کتاب : فیزیک ناممکن‌ها

کتاب فیزیک ناممکن ها با ارائه بینشی هیجان‌انگیز از آن‌چه واقعاً در آینده می‌توانیم امید به داشتن آن داشته باشیم، فیزیک ناممکن‌ها ما را به سوی سفری در مرزهای علم و ورای آن می‌برد. همه‌ روزه شاهد آنیم که چیزهایی که روزی از سوی دانشمندان، امکان‌ناپذیر قلمداد می‌شدند، پا به عرصه زندگی روزمره ما می‌گذارند….