15 آذر 1393 3

معرفي كتاب: فيزيك و فلسفه

بیگ بنگ: فيزيك و فلسفه، تأليف جيمز هاپوود جينز،‌ دانشمند نامدار انگليسي كتابي ارجمند است كه در آن از وابستگي فيزيك و فلسفه از دوران قديم تا به امروز سخن گفته شده است.

7 آبان 1393 1

فیزیک نظری به چه دردی می خورد+ویدئو

بیگ بنگ: در این ویدئو که زیرنویس فارسی دارد، جیمز گیتس از فیزیکدانان پیشرو در نظریه ریسمان در رابطه با این سؤال کودکانه که این کاغذ سیاه کردن های شما فیزیکدانان نظری، چه دردی از جامعه را درمان می کند، طفره نمی رود و پاسخی مناسب در سطح درک سؤال کننده میدهد.