27 شهریور 1399 0

سیاراتی از جنس الماس می‌توانند شکل بگیرند

بیگ بنگ: تیمی از محققان “دانشگاه ایالتی آریزونا” و “دانشگاه شیکاگو” با بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که برخی سیارات فراخورشیدی غنی از “کربن” در صورت وجود آب(که در جهان فراوان است) می‌توانند به الماس و سیلیکات تبدیل شوند و یک ترکیب غنی از الماس ایجاد کنند.