1 اسفند 1395 0

کشف قاره ای جدید بنام زیلاندیا

بیگ بنگ: همه ما در مدرسه خوانده‌ایم که زمین هفت قاره دارد اما ممکن است از این بعد تعداد قاره‌های سیارۀ ما در کتاب‌های درسی تغییر کند و بخوانیم که دنیا هشت قاره دارد.