۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 1

کره‌ای از هلیوم ِ ابرسیال همچون سیاهچاله رفتار می‌کند!

بیگ بنگ: تیمی از فیزیکدانان دانشگاه‌های ورمونت و واترلو کشف کردند که کره‌ای از اتم‌های هلیوم سرد از قانونی عجیب در فیزیک پیروی می‌کنند که یک قانون ناحیه‌ی درهم تنیدگی نام دارد. جالب این است که این قانون در سیاهچاله‌ها نیز دیده شده است.

۱۰ آبان ۱۳۹۳ 0

کار تیمی – بخش دوم

بیگ بنگ: برخی تحقیقات، نژاد آسیایی (چشم بادامی ها) را با هوش ترین معرفی می کند. این تحقیقات اگر چه خیلی معتبر نیست، اما برای شخص من پذیرفتنی است. در یکی از مستندها سخت کوشی و مقاومت این نژاد را در آخرین عصر یخبندان می ستود. یکی از یادگارهای این مقاومت، لایه ای از چربی…