۳ بهمن ۱۳۹۱ 0

برخورد عظیم اشعه گاما به زمین در قرن ۸ میلادی

پروفسور فوزا میاکی اعلام کرد که مقدار بسیار بالایی ایزوتوپ کربن ۱۴ و برلیوم ۱۰ در حلقه‌ی درختانی یافته است که در سال ۷۷۵ پس از میلاد شکل گرفته‌اند. او معتقد است علت فراوانی وجود چنین ایزوتوپ‌هایی احتمالاً برخورد رگباری از تابش‌های فضایی‌، پرتوهای گاما، با زمین، میان سال‌های ۷۷۴ و ۷۷۵ است. کربن۱۴ و…