برچسب گذاری توسط: قطب جنوب

کار تیمی – بخش دوم

بیگ بنگ: برخی تحقیقات، نژاد آسیایی (چشم بادامی ها) را با هوش ترین معرفی می کند. این تحقیقات اگر چه خیلی معتبر نیست، اما برای شخص من پذیرفتنی است. در یکی از مستندها سخت...

حیات در عمق یخ‌های قطب جنوب

در زیر یخ‌های قطب جنوب دریاچه‌های فراوان با وسعت‌های گوناگون قرار دارند. عده‌ای از زیست‌شناسان مولکولی احتمال وجود حیات در این دریاچه‌ها را می‌دهند. اخیرا گروهی توانسته‌اند نمونه‌های آبی از دریاچه ویلانز استخراج کنند...