27 اسفند 1398 0

بارش آهن در یک سیاره فراخورشیدی

بیگ بنگ: بتازگی اخترشناسان یک سیارۀ فراخورشیدی را رصد کرده‌اند که در آن آهن می‌بارد. به گفته محققان این سیاره حدود 640 سال نوری از زمین فاصله دارد و آنقدر داغ است که می‌تواند آهن را ذوب کند.