18 مرداد 1394 2

سخن انديشمندان

بیگ بنگ: « دنياي متمدن نابود مي‌شود»اين عبارت، احتمالاً نخستين چيزي نيست كه دوست داريد وقتي كتابي را براي خواندن انتخاب مي‌كنيد، با آن مواجه شويد. اما حقيقت دارد. بشريت و تمام حيات موجود در عالم، رو به نابودي است. مهم نيست كه تمدن ما چقدر پيشرفته شود، مهم نيست كه روزي بتوانيم فن‌آوري جهش…