۳ اسفند ۱۳۹۴ 0

شناخت ِ ماه – قسمت دوم

بیگ‌بنگ: چون ماه جوی ندارد که سطح‌اش را بپوشاند، با دوربین دو چشمی یا تلسکوپی کوچک می‌توان نمای واضحی از پستی و بلندی در آن مشاهده کرد. این عوارض شامل گودال‌ها، دریاهای تیره و ارتفاعات روشن ماه می‌شوند. این عوارض تفاوت آشکاری را بین سطح زمین و ماه نشان می‌دهند.

۸ خرداد ۱۳۹۲ 1

گالیله و دادگاه تفتیش عقاید – قسمت دوم

(از سری مقالات تاریخ علم) گالیله به زودی با رویداد محرک دیگری برای اعلام عقیده خود در مورد نظام کوپرنیک مواجه شد.  یکی از شاگردانش به نام “بندتو کاستلی”  سمت قبلی گالیله یعنی کرسی ریاضی پیزا را به دست آورد. او در نامه‌ای به گالیله نوشت که اخیراً مصاحبه‌ای آزاردهنده با “گرانددوشس پیوس کریستین”  داشته…

۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ 0

گرانش، از نیوتن تا اینشتین – قسمت پنجم

همکاری نهایی : اگر قرار باشد یک نظریه‌ی علمی جدید، جدی به شمار آید، باید دو آزمایش منتقدانه را با موفقیت بگذراند. نخست، آن نظریه باید بتواند نتایج تئوری‌ای را حاصل نماید که با همه‌ی مشاهدات موجود یک واقعیت، منطبق باشد. تئوری نیروی جاذبه ی اینشتین این آزمایش را گذارنده بود. زیرا در میان چیزهای…

۸ اسفند ۱۳۹۱ 4

گرانش، از نیوتن تا اینشتین – قسمت اول

از مجموعه مقالات تاریخ علم نظریه‌ی نسبیت خاص، فقط برای وضعیت‌هایی خاص کاربرد دارد، یعنی وضعیت‌هایی که در آن‌ها همه‌ی اجسام با سرعت ثابت در حرکت هستند. به سخن دیگر، این نظریه‌ برای جسمی که دارای شتاب باشد، کاربردی ندارد. در نتیجه، اینشتین سعی کرد تا نظریه‌اش را دوباره بازسازی کند، به‌گونه‌ای که نظریه‌ی جدید…

۲۹ بهمن ۱۳۹۱ 0

نسبیت خاص و زمان – قسمت سوم

تئوری نسبیت خاص با همین روش‌های متزلزل بر دیگر جوانب فیزیک، به‌طور یکسان تأثیر می‌گذارد. اینشتین ثابت کرد که هم‌چنان‌که آلیس نزدیک می‌شود، باب در می‌یابد که او در راستای مسیر حرکت قطار به طرفش، انقباض می‌یابد. به بیان دیگر این‌که آلیس دو متر قد داشته باشد و فاصله‌ی جلو و تا عقب او بیست‌…