برچسب گذاری توسط: لکه طوفانی مشتری

هابل سرنخی از راز لکۀ طوفانی مشتری را آشکار ساخت!

بیگ بنگ: ستاره‌شناسان با استفاده از تصاویر با کیفیت تلسکوپ هابل موفق به کشف سرنخی رمزآمیز از لکه ی سرخ بزرگ سیاره مشتری شده‌اند. این لکه ی طوفانی و سرکش که قطرش سه برابر...