21 بهمن 1391 0

الگوی طبیعت

راست: اين تصوير جالب از كهكشان‌هاي آنتن ( Antennae Galaxies ) يا “NGC ۴۰۳۸” و “NGC ۴۰۳۹” نشان دهنده دو كهكشان داراي تعامل در صورت ‌فلكي كلاغ است. محققان، اين تصوير را در طول مرحله آزمايشي براي نمايش قابليت‌هاي آلما منتشر كردند، اما اظهار كرده‌اند كه تصاوير آينده از كيفيت بهتري برخوردار خواهند بود. اين…