12 خرداد 1393 1

دستگاه هایی که افکارتان را می خوانند!

بیگ بنگ: حدود ده سال پیش برخی کارشناسان علوم کامپیوتری پیش‌بینی ‌کردند در آینده شاهد طراحی و تولید دستگاه‌هایی خواهیم بود که با خواندن افکار انسان به دستگاه‌های دیجیتال فرمان دهند، اما براستی چگونه یک کامپیوتر می‌تواند افکار و احساسات فرد را شناسایی کند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید با مفهوم امواج مغزی آشنا شویم.